October 2019

Inventrip Destinations Network 2019 Journey

A new meeting day of the Inventrip destinations network. This year we had the presence of Globaldit and Kido Dynamicas who presented the importance of data from the point of view of its standardisation and its collection through mobile operators. We were also joined by Diana Andión, manager of the Conil Tourist Board, who presented the case of intelligent signage in her municipality.

Inventrip Destinations Network 2019 Journey Read More »

Jornada de la Xarxa de Destinacions Inventrip 2019

Nova jornada de trobada de la xarxa de destinacions Inventrip. Aquest any vam tenir la presència de Globaldit i Kido Dynamicas que van presentar la importància de les dades des del punt de vista de la seva normalització i de la seva obtenció a través dels operadors de telefonia mòbil. També ens acompanyo Diana Andión gerent del Patronat de Turisme de Conil qui va presentar el cas de la senyalització intel·ligent al seu municipi.

Jornada de la Xarxa de Destinacions Inventrip 2019 Read More »