Suma't a Inventrip

Una comunitat de destinacions sostenibles gràcies a l'ús intel·ligent de la tecnologia
Descobreix

Inventrip

Una nova manera de viatjar

Inventrip acompanya els teus turistes durant tot el cicle de viatge ajudant-los a planificar la seva visita,
donant informació contextualitzada durant la seva estada a la teva destinació i permetent compartir posteriorment les seves experiències en xarxes socials.

Xarxes de dades turístiques

Inventrip gestiona, distribueix i difon les dades turístiques de la teva destinació

Publica les dades turístiques de la teva destinació al costat de les de la teva comarca, província, ruta o qualsevol
àmbit geogràfic o temàtic per donar més visibilitat als teus recursos i serveis turístics.
Connecta’t amb altres destinacions Inventrip i millora l’experiència de visita del turista!

Inventrip

Plataforma amb servei web, App, API i sistema Big Data

Servei Web Inventrip

La teva destinació a qualsevol dispositiu

La plataforma té versió web a més de l’app per accedir des de qualsevol dispositiu a través d’un navegador. L’usuari pot crear itineraris, explorar-los o compartir a les xarxes socials. Gràcies al seu contingut indexat, a més, aconsegueix que els motors de cerca rastregin les teves dades amb eficiència.

iOS

Android

App Inventrip

La xarxa Inventrip a l'abast de la mà del turista digital

L’app és la clau per accedir a tots els continguts turístics de la xarxa de destins Inventrip carregats amb el servei web. A més, a través del bluetooth del dispositiu mòbil, connecta amb la teva senyalització intel·ligent i rep informació contextualitzada segons els continguts que hagis programat.

Api Inventrip

Simplifica els teus desenvolupaments informàtics i comparteix les teves dades

La plataforma Inventrip és capaç d’integrar-se amb les vostres pàgines web de turisme o amb els vostres sistemes d’informació Smart City per reduir costos i simplificar els vostres desenvolupaments informàtics. És la més avançada en gestió i difusió de dades.

Dades normalitzades i estructurades

segons schema.org i la UNE 178503

Monitorització impactes

Xarxa inventrip

Big Data

La informació és poder, fes-la servir

Inventrip permet analitzar les dades que genera el comportament dels turistes digitals abans, durant i després del viatge al teu destí. Amb aquesta informació determinant pots millorar la teva interacció amb ells i plantejar estratègies i decisions per augmentar-ne el valor. Monitoritzem tots els impactes al servei web i app, i compartim les dades d’ús amb l’API Inventrip perquè els integris a la teva plataforma Smart.