Política de Privadesa

SISMOTUR compleix en el tractament de les dades personals dels usuaris segons la Llei Orgànica de protecció de dades i la seva legislació de desenvolupament.

Les dades subministrades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades que es troba degudament registrat davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’enviament de les vostres dades personals al registre suposa l’acceptació expressa per l’Usuari a la seva inclusió en un fitxer automàtic propietat de SISMOTUR.

SISMOTUR utilitzarà aquestes dades amb la finalitat de proporcionar els serveis i la informació proporcionats pel lloc web.

Els serveis web en mòbils utilitzaran la geolocalització únicament com a consulta, excloent-ne qualsevol altre ús al posicionament del mòbil de l’Usuari.

SISMOTUR pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel seu lloc web, l’ús del qual ve regulat per la nostra Política de Cookies.

Aquest lloc web utilitza links a altres pàgines web, no sent responsable SISMOTUR de les seves respectives polítiques de privadesa ni dels seus continguts, abandonant en la seva navegació aquest lloc web.

SISMOTUR es podrà comunicar amb els Usuaris a través de l’adreça de correu electrònic inclosa al registre en cas que sigui necessari per necessitats del servei.

Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació adreçant-vos a través del correu electrònic [email protected], o bé per escrit a l’adreça de SISMOTUR C/ Arturo Soria, 327 – 28033 Madrid, adjuntant en qualsevol cas còpia de la vostra DNI o document similar que n’acrediti la identitat.