Sismotur redacta el pla de senyalització turística d’Euskadi

Sismotur ha redactat el pla de senyalització turística per a Euskadi, treballant braç a braç amb el Govern Basc i la seva directora general de Turisme i amb les tres diputacions forals, unificant criteris, analitzant necessitats i especificitats darrere de la concertació.