Nova Norma UNE: Semàntica de dades de turisme

En el marc del Comitè de CTN178 (normalització de ciutats intel·ligents), Sismotur ha co-redactat juntament amb Globaldit la futura norma UNE PNE 178503 “Destinacions Turístiques Intel·ligents. Semàntica aplicada a turisme”, aportant l’expertise de 20 anys modelant més de 20.000 recursos turístics i l’experiència adquirida a la gestió del grup mundial de turisme de schema.org. Aquesta norma ha estat publicada al BOE i es troba en procés d’informació pública, esperant-se la seva aprovació a la segona meitat de 2019