La senyalització intel·ligent. Millor innovació Fitur Know How & Export 2016

Sismotur va ser la triada per presentar el seu concepte de Destinació Turística Intel·ligent a través de la integració de mitjans físics i digitals OFF/ON connectant la senyalització a la plataforma Inventrip. D’aquesta forma, els senyals i el territori li parlen al mòbil del turista.