Inici del pla de senyalització intel·ligent de Gran Canaria

El Cabildo encarrega a Sismotur la redacció del pla de senyalització turística intel·ligent de l’illa de Gran Canaria. Foto: El conseller d’Obres Públiques i Infraestructures (esquerra) amb el CEO de Sismotur (dreta) al moment de la signatura del contracte.