Consultoria a l’Associació Transfronterera del Llac Alqueva (ATLA).

Sismotur ha estat adjudicatària per a l’elaboració del pla d’informació i senyalització turística intel·ligent dels 9 municipis portuguesos de ATLA que inclou la implantació de les seves plataformes Signing i Inventrip.