Caravaca se suma a la Xarxa de Destinacions Inventrip

Sismotur ha dut a terme la implantació de la plataforma Inventrip en el municipi de Caravaca de la Cruz i ha redactat el seu pla de senyalització turística intel·ligent que ha suposat equipar amb tecnologia Beacons 23 senyals direccionals.