Aportació de Sismotur al Llibre Blanc de Destinacions Turístiques Intel·ligents

El passat mes d’octubre es va presentar a la seu del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el Llibre Blanc de Destinacions Turístiques Intel·ligents promogut per SEGITTUR i dins del marc del Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents. Sismotur ha participat en la redacció d’aquest llibre blanco amb el seu model d’integració OFF/ON de mitjans físics i digitals en una destinació per millorar l’acolliment i l’experiència del turista.